Gegevensbescherming

  1. Besluit van de ECB van 17 april 2007 houdende vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften betreffende gegevensbescherming bij de ECB (ECB/2007/1), PB L 116 van 4.5.2007, blz. 64.
  2. Besluit van de ECB van 11 januari 2013 tot vaststelling van het kader voor een publieke sleutelinfrastructuur voor het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2013/1), PB L 74 van 16.3.2013, blz. 30.
    1. Besluit (EU) 2016/187 van de ECB van 11 december 2015 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/1 tot vaststelling van het kader voor een publieke sleutelinfrastructuur voor het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/46), PB L 37 van 12.2.2016, blz. 100.
  3. Besluit (EU) 2016/188 van de ECB van 11 december 2015 betreffende de toegang tot en het gebruik van elektronische GTM-toepassingen, -systemen, -platforms en -diensten door de ECB en de nationaal bevoegde autoriteiten van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme  (ECB/2015/47), PB L 37 van 12.2.2016, blz. 104.