Protezzjoni tad-dejta

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta' April 2007 li tadotta regoli implimentattivi dwar il-protezzjoni tad-data fil-BĊE  (BĊE/2007/1), ĠU L 116, 4.5.2007, pġ. 64.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta’ Jannar 2013 li tistabbilixxi l-qafas għall-infrastruttura taċ-ċavetta pubblika għas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali  (BĊE/2013/1), ĠU L 74, 16.3.2013, pġ. 30.
    1. Deċiżjoni (UE) 2016/187 tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2013/1 li tistabbilixxi l-qafas għall-infrastruttura taċ-ċavetta pubblika għas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali  (BĊE/2015/46), ĠU L 37, 12.2.2016, pġ. 100.
  3. Deċiżjoni (UE) 2016/188 tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2015 dwar l-aċċess u l-użu ta' applikazzjonijiet elettroniċi, sistemi, pjattaformi u servizzi tal-MSU mill-BĊE u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku  (BĊE/2015/47), ĠU L 37, 12.2.2016, pġ. 104.