Datu aizsardzība

  1. ECB Lēmums (2007. gada 17. aprīlis), ar ko pieņem datu aizsardzības Eiropas Centrālajā bankā īstenošanas noteikumus (ECB/2007/1), OV L 116, 4.5.2007, 64. lpp..
  2. ECB Lēmums (2013. gada 11. janvāris), ar ko nosaka Eiropas Centrālo banku sistēmas publiskās atslēgas infrastruktūras regulējumu (ECB/2013/1), OV L 74, 16.3.2013, 30. lpp..
    1. ECB Lēmums (ES) 2016/187 (2015. gada 11. decembris), ar kuru groza Lēmumu ECB/2013/1, ar ko nosaka Eiropas Centrālo banku sistēmas publiskās atslēgas infrastruktūras regulējumu  (ECB/2015/46), OV L 37, 12.2.2016, 100. lpp..
  3. ECB Lēmums (ES) 2016/188 (2015. gada 11. decembris) par to, kā Eiropas Centrālā banka un Vienotā uzraudzības mehānisma nacionālās kompetentās iestādes piekļūst un izmanto VUM elektroniskās lietojumprogrammas, sistēmas, platformas un pakalpojumus  (ECB/2015/47), OV L 37, 12.2.2016, 104. lpp..