Adatvédelem

  1. Az EKB határozata (2007. április 17.) az EKBnál az adatvédelemmel kapcsolatos végrehajtási szabályok elfogadásáról (EKB/2007/1), HL L 116., 2007.5.4., 64. o.
  2. Az EKB határozata (2013. január 11.) a Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének meghatározásáról  (EKB/2013/1), HL L 74., 2013.3.16., 30. o.
    1. A Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája keretrendszerének meghatározásáról szóló EKB/2013/1 határozat módosításáról szóló, 2015. december 11-i (EU) 2016/187 EKBi határozat (EKB/2015/46), HL L 37., 2016.2.12., 100. o.
  3. Az SSM elektronikus alkalmazásokhoz, rendszerekhez, platformokhoz és szolgáltatásokhoz az EKB és az egységes felügyeleti mechanizmus illetékes nemzeti hatóságai általi hozzáférésről és azoknak az utóbbiak általi használatáról szóló, 2015. december 11-i (EU) 2016/188 EKBi határozat (EKB/2015/47), HL L 37., 2016.2.12., 104. o.