Zaštita podataka

  1. Odluka Europske središnjebBanke od 17. travnja 2007. o donošenju provedbenih pravila o zaštiti podataka u Europskoj središnjoj banci  (ESB/2007/1), SL L 116, 4.5.2007., str. 64.
  2. Odluka ESB od 11. siječnja 2013. o utvrđivanju okvira za infrastrukturu javnog ključa za Europski sustav središnjih banaka (ESB/2013/1), SL L 74, 16.3.2013., str. 30.
    1. Odluka (EU) 2016/187 ESB od 11. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2013/1 o utvrđivanju okvira za infrastrukturu javnog ključa za Europski sustav središnjih banaka  (ESB/2015/46), SL L 37, 12.2.2016., str. 100.
  3. Odluka (EU) 2016/188 ESB оd 11. prosinca 2015. o pristupu i upotrebi elektroničkih aplikacija, sustava, platformi i usluga SSM-a od strane ESB i nacionalnih nadležnih tijela jedinstvenog nadzornog mehanizma  (ESB/2015/47), SL L 37, 12.2.2016., str. 104.