Tietosuoja

  1. EKP:n päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, tietosuojaa Euroopan keskuspankissa koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä  (EKP/2007/1), EUVL L 116, 4.5.2007, s. 64.
  2. EKP:n päätös, annettu 11 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan keskuspankkijärjestelmässä käytettävää julkisen avaimen infrastruktuuria koskevien periaatteiden vahvistamisesta  (EKP/2013/1), EUVL L 74, 16.3.2013, s. 30.
    1. EKP:n päätös EKP/2015/46, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan keskuspankkijärjestelmässä käytettävää julkisen avaimen infrastruktuuria koskevien periaatteiden vahvistamisesta annetun päätöksen EKP/2013/1 muuttamisesta  (EKP/2015/46), EUVL L 37, 12.2.2016, s. 100.
  3. EKP:n päätös EKP/2015/47, annettu 11 päivänä joulukuuta 2015, EKP:n ja yhteisen valvontamekanismin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten oikeudesta päästä YVM:n sähköisiin sovelluksiin, järjestelmiin, alustoihin ja palveluihin sekä käyttää niitä  (EKP/2015/47), EUVL L 37, 12.2.2016, s. 104.