Databeskyttelse

  1. ECB's afgørelse af 17. april 2007 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende databeskyttelse i ECB  (ECB/2007/1), EUT L 116 af 4.5.2007, s. 64.
  2. ECB's afgørelse af 11. januar 2013 om fastlæggelse af rammerne for en public key-infrastruktur for Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2013/1), EUT L 74 af 16.3.2013, s. 30.
    1. ECB's afgørelse af 11. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2013/1 om fastlæggelse af rammerne for en public key-infrastruktur for Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2015/46), EUT L 37 af 12.2.2016, s. 100.
  3. ECB's afgørelse af 11. december 2015 om adgang til og anvendelse af SSM's elektroniske applikationer, systemer, platforme og tjenester for ECB og de kompetente nationale myndigheder inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/47), EUT L 37 af 12.2.2016, s. 104.