Ochrana údajů

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 17. dubna 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se ochrany údajů v Evropské centrální bance (ECB/2007/1), Úř. věst. L 116, 4. 5. 2007, s. 64,
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 11. ledna 2013, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních bank  (ECB/2013/1), Úř. věst. L 74, 16. 3. 2013, s. 30,
    1. Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/1, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních bank (ECB/2015/46), 11. 12. 2015,
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 11. prosince 2015 o přístupu ECB a vnitrostátních příslušných orgánů jednotného mechanismu dohledu k elektronickým aplikacím, systémům, platformám a službám jednotného mechanismu dohledu a jejich používání  (ECB/2015/47), 11. 12. 2015,