Preglednost

  1. Sklep ECB z dne 10. novembra 2000 o objavi nekaterih pravnih aktov in instrumentov ECB (ECB/2000/12), UL L 55, 24. 2. 2001, str. 68.
  2. Sklep ECB z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov ECB (ECB/2004/3), UL L 80, 18. 3. 2004, str. 42.
    1. Sklep ECB z dne 9. maja 2011 o spremembah Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov ECB  (ECB/2011/6), UL L 158, 16. 6. 2011, str. 37.
    2. Sklep ECB (EU) 2015/529 z dne 21. januarja 2015 o spremembi Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov ECB  (ECB/2015/1), UL 84, 28. 3. 2015, str. 64.
    3. Sklep ECB/2004/3. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 29. 3. 2015.