Menu

Transparență

  1. Decizia BCE din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele BCE  (BCE/2004/3), JO L 80, 18.3.2004, p. 42.
    1. Decizia BCE din 9 mai 2011 de modificare a Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele BCE (BCE/2011/6), JO L 158, 16.6.2011, p. 37.
    2. Decizia (UE) 2015/529 a BCE din 21 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele BCE (BCE/2015/1), JO  84, 28.3.2015, p. 64.
    3. Decizia BCE/2004/3. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  29.3.2015.