Jawność działania

  1. Decyzja EBC z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie publikacji niektórych aktów prawnych oraz instrumentów EBC (EBC/2000/12), Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 68.
  2. Decyzja EBC z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC (EBC/2004/3), Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 42.
    1. Decyzja EBC z dnia 9 maja 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC  (EBC/2011/6), Dz.U. L 158 z 16.6.2011, str. 37.
    2. Decyzja EBC (UE) 2015/529 z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC (EBC/2015/1), Dz.U.  84 z 28.3.2015, str. 64.
    3. Decyzja EBC/2004/3. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 29.3.2015.