Doorzichtigheid

  1. Besluit van de ECB van 10 november 2000 inzake de publicatie van bepaalde rechtshandelingen en rechtsinstrumenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2000/12), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 68.
  2. Besluit van de ECB van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB (ECB/2004/3), PB L 80 van 18.3.2004, blz. 42.Aanvullende informatie
    1. Besluit van de ECB van 9 mei 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB  (ECB/2011/6), PB L 158 van 16.6.2011, blz. 37.
    2. Besluit (EU) 2015/529 van de ECB van 21 januari 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB (ECB/2015/1), PB  84 van 28.3.2015, blz. 64.
    3. Besluit ECB/2004/3. Door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde niet-officiële geconsolideerde tekst  29.3.2015.