Trasparenza

  1. Id-Deċiżjoni tal-BĊE ta’ l-10 ta’ Novembru, 2000 fuq il-publikazzjoni ta’ ċerti atti u strumenti legali tal-BĊE (BĊE/2000/12), ĠU L 55, 24.2.2001, pġ. 68.
  2. Id-Deċiżjoni tal-BĊE ta’ l-4 ta’ Marzu, 2004, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-BĊE (BĊE/2004/3), ĠU L 80, 18.3.2004, pġ. 42.
    1. Deċiżjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Mejju 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/3 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-BĊE  (BĊE/2011/6), ĠU L 158, 16.6.2011, pġ. 37.
    2. Deċiżjoni (UE) 2015/529 tal-BĊE tal-21 ta' Jannar 2015 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/3 dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-BĊE (BĊE/2015/1), ĠU  84, 28.3.2015, pġ. 64.
    3. Deċiżjoni BĊE/2004/3. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 29.3.2015.