Pārredzamība

  1. ECB Lēmums (2000. gada 10. novembris) par atsevišķu ECB tiesību aktu un dokumentu publicēšanu (ECB/2000/12), OV L 55, 24.2.2001, 68. lpp..
  2. ECB Lēmums (2004. gada 4. marts) par publisku piekļuvi ECB dokumentiem (ECB/2004/3), OV L 80, 18.3.2004, 42. lpp..
    1. ECB Lēmums (2011. gada 9. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/3 par publisku piekļuvi ECB dokumentiem  (ECB/2011/6), OV L 158, 16.6.2011, 37. lpp..
    2. ECB Lēmums (ES) 2015/529 (2015. gada 21. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/3 par publisku piekļuvi ECB dokumentiem  (ECB/2015/1), OV  84, 28.3.2015, 64. lpp..
    3. Lēmums ECB/2004/3. Eiropas Savienības publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts 29.3.2015.