Skaidrumas

  1. 2000 m. lapkričio 10 d. ECB sprendimas dėl ECB tam tikrų teisės aktų ir dokumentų skelbimo (ECB/2000/12), OL L 55, 2001 2 24, p. 68.
  2. 2004 m. kovo 4 d. ECB sprendimas dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais (ECB/2004/3), OL L 80, 2004 3 18, p. 42.
    1. 2011 m. gegužės 9 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais  (ECB/2011/6), OL L 158, 2011 6 16, p. 37.
    2. 2015 m. sausio 21 d. ECB sprendimas (ES) 2015/529, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais (ECB/2015/1), OL  84, 2015 3 28, p. 64.
    3. Sprendimas ECB/2004/3. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  2015 3 29.