Transparentnost

  1. Odluka ESB od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima ESB (ESB/2004/3), SL L 80, 18.3.2004., str. 42.
    1. Odluka ESB od 9. svibnja 2011. o izmjeni Odluke ESB/2004/3 o javnom pristupu dokumentima ESB (ESB/2011/6), SL L 158, 16.6.2011., str. 37.
    2. Odluka (EU) 2015/529 ESB od 21. siječnja 2015. o izmjeni Odluke ESB/2004/3 o javnom pristupu dokumentima ESB  (ESB/2015/1), SL  84, 28.3.2015., str. 64.
    3. Odluka ESB/2004/3. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije 29.3.2015.