Avoimuus

  1. EKP:n päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2000, EKP:n säädösten ja oikeudellisten asiakirjojen julkaisemisesta (EKP/2000/12), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 68.
  2. EKP:n päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2004/3), EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42.Lisätietoja
    1. EKP:n päätös, annettu 9 päivänä toukokuuta 2011, EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun päätöksen EKP/2004/3 muuttamisesta  (EKP/2011/6), EUVL L 158, 16.6.2011, s. 37.
    2. EKP:n päätös (EU) 2015/529, annettu 21 päivänä tammikuuta 2015, EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi tehdyn päätöksen EKP/2004/3 muuttamisesta (EKP/2015/1), EUVL  84, 28.3.2015, s. 64.
    3. Päätös EKP/2004/3. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  29.3.2015.