Läbipaistvus

  1. EKP otsus teatavate EKP õigusaktide ja õiguslike vahendite avaldamise kohta, 10.11.2000 (EKP/2000/12), EÜT L 55, 24.2.2001, lk 68.
  2. EKP otsus üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele, 4.03.2004  (EKP/2004/3), ELT L 80, 18.3.2004, lk 42.
    1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele, 9. mai 2011  (EKP/2011/6), ELT L 158, 16.6.2011, lk 37.
    2. EKP otsus (EL) 2015/529, 21. jaanuar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele  (EKP/2015/1), ELT  84, 28.3.2015, lk 64.
    3. Otsus EKP/2004/3. Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt koostatud mitteametlik konsolideeritud tekst  29.3.2015.