Menu

Gennemsigtighed

  1. ECB's afgørelse af 10. november 2000 om offentliggørelse af visse af ECB's retsakter og retlige instrumenter (ECB/2000/12), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 68.
  2. ECB's afgørelse af 4. marts 2004 om aktindsigt i ECB's dokumenter (ECB/2004/3), EUT L 80 af 18.3.2004, s. 42.Læs mere
    1. ECB's afgørelse af 9. maj 2011 om ændring af afgørelse ECB/2004/3 om aktindsigt i ECB's dokumenter  (ECB/2011/6), EUT L 158 af 16.6.2011, s. 37.
    2. ECB's Afgørelse (EU) 2015/529 af 21. januar 2015 om ændring af afgørelse ECB/2004/3 om aktindsigt i ECB's dokumenter  (ECB/2015/1), EUT  84 af 28.3.2015, s. 64.
    3. Afgørelse ECB/2004/3. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer 29.3.2015.