Transparentnost

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 10. listopadu 2000 o zveřejnění některých právních aktů a nástrojů ECB (ECB/2000/12), Úř. věst. L 55, 24. 2. 2001, s. 68,
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB (ECB/2004/3), Úř. věst. L 80, 18. 3. 2004, s. 42,
    1. Rozhodnutí ECB ze dne 9. května 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB  (ECB/2011/6), Úř. věst. L 158, 16. 6. 2011, s. 37,
    2. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/529 ze dne 21. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB  (ECB/2015/1), Úř. věst. 84, 28. 3. 2015, s. 64,
    3. Rozhodnutí ECB/2004/3. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 29. 3. 2015,