EKP/2004/3

  1. EKP:n päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2004, EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2004/3), EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 1998, yleisön oikeudesta saada tietoja EKP:n asiakirjoista ja arkistoista (EKP/1998/12), EYVL L 110, 28.4.1999, s. 30.