ECB/2004/3

  1. ECB's afgørelse af 4. marts 2004 om aktindsigt i ECB's dokumenter (ECB/2004/3), EUT L 80 af 18.3.2004, s. 42.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 3. november 1998 om aktindsigt i ECB's dokumenter og arkiver (ECB/1998/12), EFT L 110 af 28.4.1999, s. 30.