Preprečevanje goljufij

  1. Sklep ECB (EU) 2016/456 z dne 4. marca 2016 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije  (ECB/2016/3), UL L 79, 30. 3. 2016, str. 34.Dodatne informacije