Menu

Prevenzjoni tal-frodi

  1. Deċiżjoni (UE) 2016/456 tal-BĊE tal-4 ta' Marzu 2016 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet għal investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi tal-BĊE, fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni u ta' kull attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni  (BĊE/2016/3), ĠU L 79, 30.3.2016, pġ. 34.Aktar tagħrif