Csalások megelőzése

  1. Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az EKBot érintő, a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól szóló, 2016. március 4-i (EU) 2016/456 EKBi határozat (EKB/2016/3), HL L 79., 2016.3.30., 34. o.Kiegészítő információ