Předcházení podvodům

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/456 ze dne 4. března 2016 o podmínkách vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům v Evropské centrální bance v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie (ECB/2016/3), Úř. věst. L 79, 30. 3. 2016, s. 34.Dodatečné informace