ECB/2016/3

  1. 2016 m. kovo 4 d. ECB sprendimas (ES) 2016/456 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų ECB tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų  (ECB/2016/3), OL L 79, 2016 3 30, p. 34.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2004 m. birželio 3 d. ECB sprendimas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų ECB tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl ECB personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo (ECB/2004/11), OL L 230, 2004 6 30, p. 56.