Menu

EKB/2016/3

  1. Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az EKBot érintő, a csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól szóló, 2016. március 4-i (EU) 2016/456 EKBi határozat (EKB/2016/3), HL L 79., 2016.3.30., 34. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Határozat (2004. június 3.) az Európai Csaláselleni Hivatalnak az EKB-ot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az EKB személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról (EKB/2004/11), HL L 230., 2004.6.30., 56. o.