Menu

EKP/2016/3

 1. EKP:n päätös (EU) 2016/456, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016, petosten, lahjonnan ja unionin taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä (EKP/2016/3), EUVL L 79, 30.3.2016, s. 34.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2004, petosten, lahjonnan ja Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien Euroopan petostentorjuntaviraston Euroopan keskuspankkia koskevien tutkimusten ehdoista ja edellytyksistä sekä EKP:n henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EKP/2004/11), EUVL L 230, 30.6.2004, s. 56.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 1999, EKP:n petostentorjuntakomitean jäsenten nimittämisestä (EKP/1999/8), EYVL L 299, 20.11.1999, s. 40.Asia C-11/00 Komissio v EKP, Kok. 2003, s. I-7147
   2. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1999, petosten torjunnasta (EKP/1999/5), EYVL L 291, 13.11.1999, s. 36.Asia C-11/00 Komissio v EKP, Kok. 2003, s. I-7147