Menu

Pogoji za zaposlitev in podobni predpisi

  1. Okvir poklicne etike ECB  UL C 204, 20. 6. 2015, str. 3.Dodatne informacije
    1. Spremembe okvira poklicne etike ECB (To besedilo nadomešča člen 36a besedila, objavljenega v Uradnem listu C 204 z dne 20. junija 2015, str. 3) UL C 31, 28. 1. 2016, str. 3.
  2. Smernica ECB (EU) 2015/855 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v Eurosistemu in razveljavitvi Smernice ECB/2002/6 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB  (ECB/2015/11), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 23.
  3. Smernica ECB (EU) 2015/856 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v enotnem mehanizmu nadzora  (ECB/2015/12), UL L 135, 2. 6. 2015, str. 29.
  4. Kodeks ravnanja za visoke uradnike ECB UL C 89, 8. 3. 2019, str. 2.Dodatne informacije