Condiții de angajare și prevederi similare

  1. Cadrul etic al BCE  JO C 204, 20.6.2015, p. 3.Informaţii suplimentare
    1. Modificarea cadrului etic al BCE (Acest text înlocuiește articolul 36a din textul publicat în Jurnalul Oficial C 204 din 20 iunie 2015, p. 3)  JO C 31, 28.1.2016, p. 3.
  2. Cod suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului executiv al BCE JO C 104, 23.4.2010, p. 8.
  3. Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al BCE JO C 93, 20.3.2015, p. 2.
  4. Orientarea (UE) 2015/855 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile BCE și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE  (BCE/2015/11), JO L 135, 2.6.2015, p. 23.
  5. Orientarea (UE) 2015/856 a BCE din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/12), JO L 135, 2.6.2015, p. 29.