Kundizzjonijiet tal-impjieg u dispożizzjonijiet simili

  1. Il-Qafas tal-Etika tal-BĊE ĠU C 204, 20.6.2015, pġ. 3.Aktar tagħrif
    1. Emendi għall-qafas tal-etika tal-BĊE (Dan it-test jissostitwixxi l-Artikolu 36a tat-test li jemenda l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg għall-persunal tal-BĊE ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali C 204 tal-20 ta’ Ġunju 2015, p.3)  ĠU C 31, 28.1.2016, pġ. 3.
  2. Linja Gwida (UE) 2015/855 tal-BĊE tat-12 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji ta' Qafas tal-Etika tal-Eurosistema u li tħassar il-Linja Gwida BĊE/2002/6 dwar standards minimi għall-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali meta jwettqu operazzjonijiet ta' politika monetarja, operazzjonijiet ta' kambju internazzjonali mar-riżervi esteri tal-BĊE u l-ġestjoni tal-assi ta' riżerva estera tal-BĊE  (BĊE/2015/11), ĠU L 135, 2.6.2015, pġ. 23.
  3. Linja Gwida (UE) 2015/856 tal-Bank Centrali Ewropew tat-12 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi l-prinċipji ta' Qafas tal-Etika għall-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku  (BĊE/2015/12), ĠU L 135, 2.6.2015, pġ. 29.
  4. Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri ta’ livell għoli tal-BĊE  ĠU C 89, 8.3.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif