Alkalmazási feltételek és hasonló rendelkezések

  1. Az EKB etikai keretrendszere  HL C 204., 2015.6.20., 3. o.Kiegészítő információ
    1. Az EKB etikai keretrendszerének módosításai (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2015. június 20-i C 204. számának 3. oldalán közzétett szöveg 36a. cikkének helyébe lép) HL C 31., 2016.1.28., 3. o.
  2. Az eurorendszer etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról és a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az EKBra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról szóló EKB/2002/6 iránymutatás hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. március 12-i 2015/855/EU EKBi iránymutatás (EKB/2015/11), HL L 135., 2015.6.2., 23. o.
  3. Az egységes felügyeleti mechanizmus etikai keretrendszere alapelveinek meghatározásáról szóló 2015. március 12-i 2015/856/EU EKBi iránymutatás  (EKB/2015/12), HL L 135., 2015.6.2., 29. o.
  4. Az EKB vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex HL C 89., 2019.3.8., 2. o.Kiegészítő információ