Menu

Ansættelsesvilkår m.v.

 1. ECB's afgørelse af 9. juni 1998 om vedtagelse af ansættelsesvilkårene for de ansatte i ECB, ændret den 31. marts 1999 (ECB/1998/4), EFT L 125 af 19.5.1999, s. 32.
  1. ECB's afgørelse af 5. juli 2001 om ændring af afgørelse ECB/1998/4 om vedtagelse af ansættelsesvilkårene for ansatte i ECB (ECB/2001/6), EFT L 201 af 26.7.2001, s. 25.
  2. Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 5.7.2001.
 2. ECB's Etiske Grundlag  EUT C 204 af 20.6.2015, s. 3.Læs mere
  1. Ændring af ECB's etiske grundlag (Denne tekst erstatter artikel 36a i teksten, der er offentliggjort i EU-tidende C 204 af 20. juni 2015, s. 3)  EUT C 31 af 28.1.2016, s. 3.
 3. ECB's retningslinje (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje ECB/2002/6 om minimumsstandarder for ECB og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver  (ECB/2015/11), EUT L 135 af 2.6.2015, s. 23.
 4. ECB's Retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme  (ECB/2015/12), EUT L 135 af 2.6.2015, s. 29.
 5. Adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i ECB  EUT C 89 af 8.3.2019, s. 2.Læs mere