Pracovní řád a obdobné předpisy

  1. Etický rámec ECB  Úř. věst. C 204, 20. 6. 2015, s. 3.Dodatečné informace
    1. Změny etického rámce ECB (Tímto textem se nahrazuje článek 36a v textu zveřejněném v Úředním věstníku C 204 ze dne 20. června 2015, s. 3) Úř. věst. C 31, 28. 1. 2016, s. 3.
  2. Obecné zásady ECB (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB  (ECB/2015/11), Úř. věst. L 135, 2. 6. 2015, s. 23.
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2015/856 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu  (ECB/2015/12), Úř. věst. L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
  4. Kodex chování vysoce postavených úředníků ECB Úř. věst. C 89, 8. 3. 2019, s. 2.Dodatečné informace