Statistik om värdepappersinnehav

 1. ECB:s förordning (EU) nr 1011/2012 av den 17 oktober 2012 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2012/24), EUT L 305, 1.11.2012, s. 6.
  1. ECB:s förordning (EU) 2015/730 av den 16 april 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), EUT L 116, 7.5.2015, s. 5.
  2. ECB:s förordning (EU) 2016/1384 av den 2 augusti 2016 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2016/22), EUT L 222, 17.8.2016, s. 24.
  3. ECB:s förordning (EU) 2018/318 av den 22 februari 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1011/2012 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/7), EUT L 62, 5.3.2018, s. 4.
  4. Förordning ECB/2012/24. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 5.3.2018.
 2. ECB:s riktlinje av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2013/7), EUT L 125, 7.5.2013, s. 17.
  1. ECB:s riktlinje (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19), EUT L 157, 19.6.2015, s. 15.
  2. ECB:s riktlinje (EU) 2016/1386 av den 2 augusti 2016 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2016/23), EUT L 222, 17.8.2016, s. 85.Ytterligare information
  3. ECB:s riktlinje (EU) 2018/323 av den 22 februari 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2018/8), EUT L 62, 5.3.2018, s. 38.
  4. Riktlinje ECB/2013/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå  5.3.2018.
 3. ECB:s rekommendation av den 2 augusti 2016 om regelverket för kvalitetssäkring av statistik om värdepappersinnehav  (ECB/2016/24), EUT C 297, 17.8.2016, s. 1.