Statistika imetij vrednostnih papirjev

 1. Uredba (EU) št. 1011/2012 ECB z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev  (ECB/2012/24), UL L 305, 1. 11. 2012, str. 6.
  1. Uredba ECB (EU) 2015/730 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), UL L 116, 7. 5. 2015, str. 5.
  2. Uredba ECB (EU) 2016/1384 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/22), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 24.
  3. Uredba ECB (EU) 2018/318 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/7), UL L 62, 5. 3. 2018, str. 4.
  4. Uredba ECB/2012/24. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 3. 2018.
 2. Smernica ECB z dne 22. marca 2013 o statistiki imetij vrednostnih papirjev  (ECB/2013/7), UL L 125, 7. 5. 2013, str. 17.
  1. Smernica ECB (EU) 2015/948 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2015/19), UL L 157, 19. 6. 2015, str. 15.
  2. Smernica ECB (EU) 2016/1386 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/23), UL L 222, 17. 8. 2016, str. 85.Dodatne informacije
  3. Smernica ECB (EU) 2018/323 z dne 22. februarja 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2018/8), UL L 62, 5. 3. 2018, str. 38.
  4. Smernica ECB/2013/7. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 5. 3. 2018.
 3. Priporočilo ECB z dne 2. avgusta 2016 o okviru za upravljanje kakovosti podatkov za statistiko imetij vrednostnih papirjev (ECB/2016/24), UL C 297, 17. 8. 2016, str. 1.