Štatistika držby cenných papierov

 1. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2012/24), Ú. v. EÚ L 305, 1. 11. 2012, s. 6.
  1. Nariadenie ECB (EÚ) 2015/730 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), Ú. v. EÚ L 116, 7. 5. 2015, s. 5.
  2. Nariadenie ECB (EÚ) 2016/1384 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/22), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
  3. Nariadenie ECB (EÚ) 2018/318 z 22. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2018/7), Ú. v. EÚ L 62, 5. 3. 2018, s. 4.
  4. Nariadenie ECB/2012/24. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 5. 3. 2018.
 2. Usmernenie ECB z 22. marca 2013 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2013/7), Ú. v. EÚ L 125, 7. 5. 2013, s. 17.
  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/948 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2015/19), Ú. v. EÚ L 157, 19. 6. 2015, s. 15.
  2. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/1386 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2016/23), Ú. v. EÚ L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatočné informácie
  3. Usmernenie ECB (EÚ) 2018/323 z 22. februára 2018, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2018/8), Ú. v. EÚ L 62, 5. 3. 2018, s. 38.
  4. Usmernenie ECB/2013/7. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  5. 3. 2018.
 3. Odporúčanie ECB z 2. augusta 2016 o rámci pre riadenie kvality údajov štatistiky držby cenných papierov (ECB/2016/24), Ú. v. EÚ C 297, 17. 8. 2016, s. 1.