Statistici privind deținerile de titluri de valoare

 1. Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al BCE din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2012/24), JO L 305, 1.11.2012, p. 6.
  1. Regulamentul (UE) 2015/730 al BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (BCE/2015/18), JO L 116, 7.5.2015, p. 5.
  2. Regulamentul (UE) 2016/1384 al BCE din 2 august 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2016/22), JO L 222, 17.8.2016, p. 24.
  3. Regulamentul (UE) 2018/318 al BCE din 22 februarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2018/7), JO L 62, 5.3.2018, p. 4.
  4. Regulamentul BCE/2012/24. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 5.3.2018.
 2. Orientarea BCE din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare  (BCE/2013/7), JO L 125, 7.5.2013, p. 17.
  1. Orientarea (UE) 2015/948 a BCE din 16 aprilie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2015/19), JO L 157, 19.6.2015, p. 15.
  2. Orientarea (UE) 2016/1386 a BCE din 2 august 2016 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2016/23), JO L 222, 17.8.2016, p. 85.Informaţii suplimentare
  3. Orientarea (UE) 2018/323 a BCE din 22 februarie 2018 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2018/8), JO L 62, 5.3.2018, p. 38.
  4. Orientarea BCE/2013/7. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  5.3.2018.
 3. Recomandarea BCE din 2 august 2016 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare  (BCE/2016/24), JO C 297, 17.8.2016, p. 1.