Statystyka inwestycji w papiery wartościowe

 1. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1011/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2012/24), Dz.U. L 305 z 1.11.2012, str. 6.
  1. Rozporządzenie EBC (UE) 2015/730 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2012/24)  (EBC/2015/18), Dz.U. L 116 z 7.5.2015, str. 5.
  2. Rozporządzenie EBC (UE) 2016/1384 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/22), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 24.
  3. Rozporządzenie EBC (UE) 2018/318 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2018/7), Dz.U. L 62 z 5.3.2018, str. 4.
  4. Rozporządzenie EBC/2012/24. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. 5.3.2018.
 2. Wytyczne EBC z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2013/7), Dz.U. L 125 z 7.5.2013, str. 17.
  1. Wytyczne EBC (UE) 2015/948 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2015/19), Dz.U. L 157 z 19.6.2015, str. 15.
  2. Wytyczne EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 85.Dodatkowe informacje
  3. Wytyczne EBC (UE) 2018/323 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2018/8), Dz.U. L 62 z 5.3.2018, str. 38.
  4. Wytyczne EBC/2013/7. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.  5.3.2018.
 3. Zalecenie EBC z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/24), Dz.U. C 297 z 17.8.2016, str. 1.