Statystyka inwestycji w papiery wartościowe

 1. Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de ECB van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2012/24), PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6.
  1. Verordening (EU) 2015/730 van de ECB van 16 april 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), PB L 116 van 7.5.2015, blz. 5.
  2. Verordening (EU) 2016/1384 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/22), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 24.
  3. Verordening (EU) 2018/318 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1011/2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2018/7), PB L 62 van 5.3.2018, blz. 4.Aanvullende informatie
  4. Verordening ECB/2012/24. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie 5.3.2018.
 2. Richtsnoer van de ECB van 22 maart 2013 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2013/7), PB L 125 van 7.5.2013, blz. 17.
  1. Richtsnoer (EU) 2015/948 van de ECB van 16 april 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2015/19), PB L 157 van 19.6.2015, blz. 15.
  2. Richtsnoer (EU) 2016/1386 van de ECB van 2 augustus 2016 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/23), PB L 222 van 17.8.2016, blz. 85.Aanvullende informatie
  3. Richtsnoer (EU) 2018/323 van de ECB van 22 februari 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2018/8), PB L 62 van 5.3.2018, blz. 38.
  4. Richtsnoer ECB/2013/7. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie  5.3.2018.
 3. Aanbeveling van de ECB van 2 augustus 2016 betreffende het gegevenskwalteitbeheerkader voor statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2016/24), PB C 297 van 17.8.2016, blz. 1.