Statistika dwar investimenti f’titoli

 1. Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-BĊE tas-17 ta’ Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f’titoli  (BĊE/2012/24), ĠU L 305, 1.11.2012, pġ. 6.
  1. Regolament (UE) 2015/730 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) (BĊE/2015/18), ĠU L 116, 7.5.2015, pġ. 5.
  2. Regolament (UE) 2016/1384 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/22), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 24.
  3. Regolament (UE) 2018/318 tal-BĊE tat-22 ta' Frar 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli  (BĊE/2018/7), ĠU L 62, 5.3.2018, pġ. 4.
  4. Regolament BĊE/2012/24. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  5.3.2018.
 2. Linja gwida tal-BĊE tat-22 ta’ Marzu 2013 dwar statistika fuq investimenti f’titoli  (BĊE/2013/7), ĠU L 125, 7.5.2013, pġ. 17.
  1. Linja Gwida (UE) 2015/948 tal-BĊE tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2015/19), ĠU L 157, 19.6.2015, pġ. 15.
  2. Linja Gwida (UE) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 85.Aktar tagħrif
  3. Linja Gwida (UE) 2018/323 tal-BĊE tat-22 ta' Frar 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli  (BĊE/2018/8), ĠU L 62, 5.3.2018, pġ. 38.
  4. Linja Gwida BĊE/2013/7. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  5.3.2018.
 3. Rakkomandazzjoni tal-BĊE tat-2 ta’ Awwissu 2016 dwar il-qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-istatistika fuq investimenti f’titoli (BĊE/2016/24), ĠU C 297, 17.8.2016, pġ. 1.