Vērtspapīru turējumu statistika

 1. ECB Regula (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2012/24), OV L 305, 1.11.2012, 6. lpp..
  1. ECB Regula (ES) 2015/730 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), OV L 116, 7.5.2015, 5. lpp..
  2. ECB Regula (ES) 2016/1384 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/22) (ECB/2016/22), OV L 222, 17.8.2016, 24. lpp..
  3. ECB Regula (ES) 2018/318 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2018/7), OV L 62, 5.3.2018, 4. lpp..
  4. Regula (ECB/2012/24). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs 5.3.2018.
 2. ECB Pamatnostādne (2013. gada 22. marts) par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2013/7), OV L 125, 7.5.2013, 17. lpp..
  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/948 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2015/19), OV L 157, 19.6.2015, 15. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/1386 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/23), OV L 222, 17.8.2016, 85. lpp..Papildus informācija
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/323 (2018. gada 22. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2018/8), OV L 62, 5.3.2018, 38. lpp..
  4. Pamatnostādne ECB/2013/7. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs  5.3.2018.
 3. ECB Ieteikums (2016. gada 2. augusts) par vērtspapīru turējumu statistikas datu kvalitātes pārvaldības regulējumu (ECB/2016/24), OV C 297, 17.8.2016, 1. lpp..