Turimų vertybinių popierių statistika

 1. 2012 m. spalio 17 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2012/24), OL L 305, 2012 11 1, p. 6.
  1. 2015 m. balandžio 16 d. ECB reglamentas (ES) 2015/730, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), OL L 116, 2015 5 7, p. 5.
  2. 2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB reglamentas (ES) 2016/1384, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/22), OL L 222, 2016 8 17, p. 24.
  3. 2018 m. vasario 22 d. ECB reglamentas (ES) 2018/318, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/7), OL L 62, 2018 3 5, p. 4.
  4. ECB reglamentas ECB/2012/24. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2018 3 5.
 2. 2013 m. kovo 22 d. ECB gairės dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2013/7), OL L 125, 2013 5 7, p. 17.
  1. 2015 m. balandžio 16 d. ECB gairės (ES) 2015/948, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2015/19), OL L 157, 2015 6 19, p. 15.
  2. 2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), OL L 222, 2016 8 17, p. 85.Papildoma informacija
  3. 2018 m. vasario 22 d. ECB gairės (ES) 2018/323, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos  (ECB/2018/8), OL L 62, 2018 3 5, p. 38.
  4. Gairės ECB/2013/7. Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras 2018 3 5.
 3. 2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB rekomendacija dėl turimų vertybinių popierių statistikos duomenų kokybės valdymo sistemos  (ECB/2016/24), OL C 297, 2016 8 17, p. 1.