Értékpapírállomány-statisztika

 1. Az EKB 1011/2012/EU rendelete (2012. október 17.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról  (EKB/2012/24), HL L 305., 2012.11.1., 6. o.
  1. Az értékpapír-állományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) módosításáról szóló 2015. április 16-i 2015/730/EU EKBi rendelet (EKB/2015/18), HL L 116., 2015.5.7., 5. o.
  2. Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) módosításáról szóló,2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1384 EKBi rendelet (EKB/2016/22), HL L 222., 2016.8.17., 24. o.
  3. Az EKB (EU) 2018/318 rendelete (2018. február 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/7), HL L 62., 2018.3.5., 4. o.
  4. EKB/2012/24 rendelet. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2018.3.5.
 2. Az EKB iránymutatása (2013. március 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (EKB/2013/7), HL L 125., 2013.5.7., 17. o.
  1. Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló 2015. április 16-i 2015/948/EU EKBi iránymutatás (EKB/2015/19), HL L 157., 2015.6.19., 15. o.
  2. Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatás (EKB/2016/23), HL L 222., 2016.8.17., 85. o.Kiegészítő információ
  3. Az EKB (EU) 2018/323 iránymutatása (2018. február 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/8), HL L 62., 2018.3.5., 38. o.
  4. EKB/2013/7 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2018.3.5.
 3. Az értékpapír-állományokról szóló statisztikák adatminőség-kezelési keretrendszeréről szóló, 2016. augusztus 2-i EKBi ajánlás (EKB/2016/24), HL C 297., 2016.8.17., 1. o.