Statistika o udjelima vrijednosnih papira

 1. Uredba (EU) br. 1011/2012 ESB od 17. listopada 2012. o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2012/24), SL L 305, 1.11.2012., str. 6.
  1. Regulation (EU) 2015/730 of the European Central Bank of 16 April 2015 amending Regulation (EU) No 1011/2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (ESB/2015/18), SL L 116, 7.5.2015., str. 5.
  2. Uredba (EU) 2016/1384 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 (ESB/2012/24) o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/22), SL L 222, 17.8.2016., str. 24.
  3. Uredba (EU) 2018/318 ESB od 22. veljače 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira  (ESB/2018/7), SL L 62, 5.3.2018., str. 4.
  4. Uredba ESB/2012/24. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije 5.3.2018.
 2. Smjernica ESB od 22. ožujka 2013. o statističkim podacima o držanjima vrijednosnih papira (ESB/2013/7), SL L 125, 7.5.2013., str. 17.
  1. Smjernica (EU) 2015/948 ESB оd 16. travnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanjima vrijednosnih papira (ESB/2015/19), SL L 157, 19.6.2015., str. 15.
  2. Smjernica (EU) 2016/1386 ESB od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/23), SL L 222, 17.8.2016., str. 85.
  3. Smjernica ESB (EU) 2018/323 od 22. veljače 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira  (ESB/2018/8), SL L 62, 5.3.2018., str. 38.
  4. Smjernica ESB/2013/7. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije  5.3.2018.
 3. Preporuka ESB od 2. kolovoza 2016. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka za statističke podatke o držanju vrijednosnih papira (ESB/2016/24), SL C 297, 17.8.2016., str. 1.