Väärtpaberiosaluste statistika

 1. EKP määrus (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta, 17. oktoober 2012 (EKP/2012/24), ELT L 305, 1.11.2012, lk 6.
  1. EKP määrus (EL) 2015/730, 16. aprill 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24)  (EKP/2015/18), ELT L 116, 7.5.2015, lk 5.
  2. EKP määrus (EL) 2016/1384, 2. august 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 (EKP/2012/24) väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/22), ELT L 222, 17.8.2016, lk 24.
  3. EKP määrus (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7), ELT L 62, 5.3.2018, lk 4.
  4. Määrus EKP/2012/24. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 5.3.2018.
 2. EKP suunis väärtpaberiosaluste statistika kohta, 22. märts 2013  (EKP/2013/7), ELT L 125, 7.5.2013, lk 17.
  1. EKP suunis (EL) 2015/948, 16. aprill 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2015/19), ELT L 157, 19.6.2015, lk 15.
  2. EKP suunis (EL) 2016/1386, 2. august 2016, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/23), ELT L 222, 17.8.2016, lk 85.Täiendav teave
  3. EKP suunis (EL) 2018/323, 22. veebruar 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta  (EKP/2018/8), ELT L 62, 5.3.2018, lk 38.
  4. Suunis EKP/2013/7. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  5.3.2018.
 3. EKP soovitus, 2. august 2016, väärtpaberiosaluste statistika andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (EKP/2016/24), ELT C 297, 17.8.2016, lk 1.