Statistik over værdipapirbeholdninger

 1. ECB's forordning (EU) nr. 1011/2012 af 17. oktober 2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2012/24), EUT L 305 af 1.11.2012, s. 6.
  1. ECB's forordning (EU) 2015/730 af 16. april 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2012/24) (ECB/2015/18), EUT L 116 af 7.5.2015, s. 5.
  2. ECB's forordning (EU) 2016/1384 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/22), EUT L 222 af 17.8.2016, s. 24.
  3. ECB's forordning (EU) 2018/318 af 22. februar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1011/2012 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2018/7), EUT L 62 af 5.3.2018, s. 4.
  4. ECB's forordning ECB/2012/24. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor 5.3.2018.
 2. ECB's retningslinje af 22. marts 2013 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2013/7), EUT L 125 af 7.5.2013, s. 17.
  1. ECB's retningslinje (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19), EUT L 157 af 19.6.2015, s. 15.
  2. ECB's retningslinje (EU) 2016/1386 af 2. august 2016 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/23), EUT L 222 af 17.8.2016, s. 85.Læs mere
  3. ECB's retningslinje (EU) 2018/323 af 22. februar 2018 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer  (ECB/2018/8), EUT L 62 af 5.3.2018, s. 38.
  4. Retningslinje ECB/2013/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor  5.3.2018.
 3. ECB's henstilling af 2. august 2016 om rammerne for datakvalitetssikring af statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2016/24), EUT C 297 af 17.8.2016, s. 1.