Statistika držby cenných papírů

 1. Nařízení ECB (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2012/24), Úř. věst. L 305, 1. 11. 2012, s. 6.
  1. Nařízení ECB (EU) 2015/730 ze dne 16. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), Úř. věst. L 116, 7. 5. 2015, s. 5.
  2. Nařízení ECB (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 24.
  3. Nařízení ECB (EU) 2018/318 ze dne 22. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2018/7), Úř. věst. L 62, 5. 3. 2018, s. 4.
  4. Nařízení ECB/2012/24. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 5. 3. 2018.
 2. Obecné zásady ECB ze dne 22. března 2013 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2013/7), Úř. věst. L 125, 7. 5. 2013, s. 17.
  1. Obecné zásady ECB (EU) 2015/948 ze dne 16. dubna 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2015/19), Úř. věst. L 157, 19. 6. 2015, s. 15.
  2. Obecné zásady ECB (EU) 2016/1386 ze dne 2. srpna 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/23), Úř. věst. L 222, 17. 8. 2016, s. 85.Dodatečné informace
  3. Obecné zásady ECB (EU) 2018/323 ze dne 22. února 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů  (ECB/2018/8), Úř. věst. L 62, 5. 3. 2018, s. 38.
  4. Obecné zásady ECB/2013/7. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  5. 3. 2018.
 3. Doporučení ECB ze dne 2. srpna 2016 o rámci řízení kvality údajů pro statistiku držby cenných papírů (ECB/2016/24), Úř. věst. C 297, 17. 8. 2016, s. 1.