Menu

Статистика за държани ценни книжа

 1. Регламент (ЕС) № 1011/2012 на ЕЦБ от 17 октомври 2012 година относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2012/24), OВ L 305, 1.11.2012 г., стр. 6..
  1. Регламент (ЕС) 2015/730 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24) (ЕЦБ/2015/18), OВ L 116, 7.5.2015 г., стр. 5..
  2. Регламент (ЕС) 2016/1384 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 (ЕЦБ/2012/24) относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/22), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 24..
  3. Регламент (ЕС) 2018/318 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/7), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 4..
  4. Регламент ЕЦБ/2012/24. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.3.2018.
 2. Насоки на ЕЦБ от 22 март 2013 година относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2013/7), OВ L 125, 7.5.2013 г., стр. 17..
  1. Насоки (ЕС) 2015/948 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2015/19), OВ L 157, 19.6.2015 г., стр. 15..
  2. Насоки (ЕС) 2016/1386 на ЕЦБ от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2016/23), OВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 85..Допълнителна информация
  3. Насоки (ЕС) 2018/323 на ЕЦБ от 22 февруари 2018 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2018/8), OВ L 62, 5.3.2018 г., стр. 38..
  4. Насоки ЕЦБ/2013/7. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.3.2018.
 3. Препоръка на ЕЦБ от 2 август 2016 година относно рамката за управление на качеството на статистическите данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/24), OВ C 297, 17.8.2016 г., стр. 1..